free
hit counter

Enkel timeregistrering med TempusTID

Med timeregistrering fra Tempus kan du enkelt registrere timer per prosjekt, få ut rapporter og kostnadsanalyser. Få full oversikt over dine ansattes arbeidstid, egenmeldinger, fravær, ferie, avspasering med mer.

TILPASSET ALLE FLATER

Tempus leverer en fullstendig digital løsning for mobil, nettbrett og web. Informasjonen kan enkelt overføres til andre systemer, som lønn, regnskap og faktureringsprogrammer.  Med Tempus sparer du tid, reduserer kostnader og får full kontroll over egen virksomhet.

HVA ER DINE BEHOV?

Tempus har utviklet forskjellige moduler som tilfredsstiller ulike krav. Hver enkelt bedrift har varierende behov, og du kan derfor sette sammen en løsning som fungerer for din bedrift, uten skjulte kostnader.

Ta kontakt i dag for pristilbud

PÅ MOBIL OG NETTBRETT

Muligheter for sanntids- og ettertidsregistrering, tid på prosjekt/ordre/aktivitet, timelister, fraværsregistrering, tjenestereise med mer.

INTERN KOMMUNIKASJON

Sikrer god informasjonsflyt på arbeidsplassen ved å gi mulighet for meldinger til ansatte og ledelse via e-post, SMS eller andre informasjonskanaler.

RAPPORTERING OG ANALYSE

Få nøyaktige rapporter og analyse med bakgrunn i registrert informasjon, som kan føre til bedre kontroll og økt lønnsomhet for din bedrift.

INTEGRASJON

Du kan enkelt integrere data med andre nærliggende systemer. Vi sørger for at våre løsninger snakker med dine forretningssystemer.

FRAVÆR

Få oversikt over fravær og fraværsårsaker i hele organisasjonen. Håndter fraværsforespørsler i én og samme digitale plattform.

ANNEN INFORMASJON

Våre systemer kan fange opp annen data som er relevant for din bedrift. Hva trenger du å vite for å optimalisere  driften?

Våre kunder sier

Tempus gir oss full oversikt og langt bedre rapporteringsmuligheter enn tidligere, ikke minst forteller det oss hvilke prosjekter som gir best bidrag til bunnlinjen.- Konsmo Fabrikker
Mange av brukerne har minimalt med dataerfaring, men det var aldri problemer med å ta i bruk Tempus. Det samme gjelder attestering, som vi opplever som enkelt og oversiktlig.- Jotne Mekaniske Verksteder
Konsernet ønsket bedre oversikt over ressursbruk og tidsbruk for prosjektene, og at registrering og godkjenning i større grad skulle foregå der arbeidet blir utført. Det har vi oppnådd med Tempus.- Ulstein Group ASA
Vi har fått bedre rapporteringsmuligheter for tidsbruk, kvalitetssikring av timefangst og postering mot riktige ordrer. Automatisk timefangst reduserer også tiden frem til kunden kan faktureres, og det er selvsagt viktig.- Wärtsila
appleTID

DEMO

Få en demo av TempusTID i dag.
Vi garanterer en enkel og effektiv løsning for din bedrift!

Få pristilbudBestill demo

Kontakt oss